Resultat från bensinsanering

Vår senaste resultat från behandling av vatten i bergrum som har använts som lager för nafta (råolja) är kanske det bästa man kan nå när de gäller bensinsanering av mark eller vatten.
Efter endast 14 dagar av behandling med Petro Clean® så har vi åstadkommit en reducering med 99,99% av föroreningarna bensen och toluen vilket betyder att vattnet kan pumpas ut till dagvatten systemet.
Bensinsanering är en mycket aktuell fråga när tankar, gamla lagringsställen och liknande skall saneras för en miljöanpassad bruk.

Även alla andra föroreningar minskade kraftigt som det framkommer från bifogad resultat rapport från test som utfördes innan och efter 14 dagar av behandling.
Samma metod kan användas med samma resultat för marksanering, vattensanering eller bensinsanering.
Siffrorna talar sitt klara språk.

Resultat

 

error: Content is protected !!