Petro|Clean

News


Petroclean

petro1Medel för ekologisk behandling och sanering av marker och vatten förorenade med petroleum och organisk olja baserade produkter.

Produkten rengör, behandlar och sanerar markytor petroleumavskiljare, oljeavskiljare, slamavskiljare, lagringsbasänger och avlopp.

PRODUKTENS FÖRDELAR:

  • 100% biologisk
  • 100% icke patogena bakterier
  • 100% nedbrytbar och således icke förorenande
  • den upplöser samtligt petroleumbaserat avfall och rester, minskar och tar bort obehagliga lukter samt har en hög effektivitet i alla miljöer
  • den är billigare och är en snabbare metod än manuell eller mekanisk rengöring av markytor petroleumavskiljare, oljeavskiljare, slamavskiljare, lagringsbasänger och avlopp, utan att det påverkar ekosystemet.
  • den påverkar inte mark eller vatten
  • den är baserad på en biologisk aktiv formel som innehåller en patentskyddad blandning av särskild utvalda bakteriestammar för att snabbt upplösa alla petroleum och organisk olja baserade produkter
  • den har den högsta verkningsgraden beträffande nedbrytning av petroleum och organisk olja baserade produkter
  • den rekommenderas för: petroleumindustrin och oljenäringen (raffinaderier, bensin, olja och dieseldistributionsföretag, olja, bensin och diesel depåer, bensinstationer) och bilindustrin (bilverkstäder, biltvätt, serviceföretag) transportindustrin (vägtransportföretag, rederier, flygbolag, järnvägsbolag).

Exempel på sanering av mark kontaminerad med oljerestprodukter från ett raffinaderi

 

Mängd oljerestprodukter (TPH) i mark och mg/kgNormalt värdeLarmnivåÅtgärdsnivåDatumVid marknivåPå 50 cm djup
 < 10010002000
Ursprungsvärden för kontaminerad mark i mg/kg15-apr-2013278373201
Aktuella värde efter behandling i mg/kg27-maj-201388712292
Aktuella värde efter upprepad behandling i mg/kg28-maj-201319801326
error: Content is protected !!