News

Lakeclean

lake

Medel för ekologisk behandling av vatten i sjöar, dammar och laguner.
Den minskar organiska rester och algerna i akvatiska miljöer och ger klarhet till vattnet.

PRODUKTENS FÖRDELAR:

 • 100% biologisk
 • 100% icke patogena bakterier
 • 100% nedbrytbar och således icke förorenande
 • metoden är upp till 58% billigare och snabbare än manuell eller mekanisk rengöring av sjöar, dammar och laguner
 • Lake|Clean tar bort obehagliga lukter skapade av algjäsning
 • upprätthåller balansen av ekosystemet
 • Lake|Clean hjälper den akvatiska faunan, ökar vattnets syrehalt
 • är baserad på en biologisk aktiv formel som innehåller en patentskyddad blandning av särskild utvalda bakteriestammar för att snabbt upplösa organiska rester och alger
 • förstör överskottet av organiskt material i sjöar, och minskar mängden existerande fosfor
 • Lake|Clean minskar utvecklingen av parasitiska alger

Lägsta garanterade bakteriekoncentration:
4 miljarder CFU/g

Användningsområden:
Ekologisk rening av vatten i sjöar, dammar och laguner.

PRODUKTENS PROFIL:

 • Produkten innehåller flera bakteriestammar
 • den härrör från naturliga källor och icke laboratoriemodifierade
 • produkten finns för bruk i både aerob och anaerob miljö
 • den är icke patogen
 • den har en hög rörlighet
 • den har positivt kemotaxis
 • den består av 100% stabiliserade bakteriesporer
 • den bakteriella processen accelereras med effektiva enzymer som: amylas, proteas, lipas, esteras, ureas, cellulas, xylanas med nedbrytande effekt på alger och organiska rester.