News

FuelClean

fuel

Flyttande medel för ekologisk behandling och sanering av ytor förorenade med petroleum och organisk olja baserade produkter.

PRODUKTENS FÖRDELAR:

 • 100 % biologisk
 • 100 % icke patogena bakterier
 • 100 % nedbrytbar och således icke förorenande
 • den upplöser samtligt petroleumbaserat avfall och rester, minskar och tar bort obehagliga lukter samt har en hög effektivitet i alla miljöer
 • den är billigare och är en snabbare metod än manuell eller mekanisk rengöring, utan att det påverkar ekosystemet.
 • den påverkar inte mark eller vatten
 • den är baserad på en biologisk aktiv formel som innehåller en patentskyddad blandning av särskild utvalda bakteriestammar för att snabbt upplösa alla petroleum och organisk olja baserade produkter
 • den har den högsta verkningsgraden beträffande nedbrytning av petroleum och organisk olja baserade produkter
 • den rekommenderas för: petroleumindustrin och oljenäringen (raffinaderier, bensin, olja och dieseldistributionsföretag, olja, bensin och diesel depåer, bensinstationer) och bilindustrin (bilverkstäder, biltvätt, serviceföretag) transportindustrin (vägtransportföretag, rederier, flygbolag, järnvägsbolag).

Lägsta garanterade bakteriekoncentration:

50 miljarder CFU/g

Användningsområden:

Sanering av ytor vid spillning av petroleum och organisk olja baserade produkter

PRODUKTENS PROFIL:

• Produkten innehåller flera bakteriestammar
den härrör från naturliga källor och icke laboratoriemodifierade
produkten finns för bruk i både aerob och anaerob miljö
• den är icke patogen
• den har en hög rörlighet
• den har positivt kemotaxis
• den består av 100 % stabiliserade bakteriesporer
• den bakteriella enzymproduktionen genererar: amylas, proteas, lipas, esteras, ureas, cellulas, xylanas och andra enzymer med nedbrytande effekt på petroleum och oljebaserade produkter.

EFFEKTIVT pH-OMRÅDE:

4,5 – 10,0

OPTIMAL TEMPERATUR VID ANVÄNDNING

5°C – 55°C

GILTIGHETSTID/LAGRINGSTID

Ett år vid 21° C temperatur

STANDARD FÖRPACKNING

5 liter förpackning

UTSEENDE

Flyttande vätska

LAGRING OCH HANTERING

 • Lagras på torra och svala platser
 • Får ej frysas.
 • Tvätta rikligt med vatten vid kontakt med hud eller ögon

BRUKSANVÄNDNING

Produktens används beroende på den önskade effekten efter samråd med leverantören.