Banner C5
C-5 LUKTBORTTAGARE
Ammoniak, vätesulfid, merkaptaner, luktproblem och ansamling av skadliga och illaluktande gaser är över!
Om C-5
C-5 Luktborttagare är en helt naturlig jäsningsprodukt i flytande form, baserad på botaniska extrakt och som hjälper att avlägsna lukter som härrör från ruttnande organiskt material.
Starkt luktande föreningar, som bildas vid organisk nedbrytning, är oftast organiska molekyler som innehåller svavelhaltiga eller kvävehaltiga funktionella grupper (svavel baserade merkaptaner, kortkedjade kolväten som innehåller aminogrupper etc.).
Den illaluktande odören beror vanligtvis på den anaeroba andningen av nedbrytande bakterier vid upplösningsprocessen av protein eller annat organiskt material, och som i dessa fall extraherar syre för deras andning från aminogruppen av proteinerna.
När denna biotekniska produkt doseras in i systemet, sönderdelningen av organiska föreningar utförs på en biokemisk väg.
Sålunda bildningen av luktande föreningar är starkt reducerad, och den bildade vätesulfid och ammoniak är enzymatiskt bundna av det biologiska systemet av C-5 Luktborttagare.
Tillämpning av C-5 Luktborttagare:
Vår C-5 Luktborttagare tekniken är lämplig för luktborttagning och minska ammoniak och vätesulfid i avfall i svin och fjäderfäanläggningar.
Användningen av C5-Luktborttagare har flera fördelar: förutom luktreduktion, användningen av medicinering av boskapen kommer att minska.
Ammoniak och svavelvätegaser är skadliga för lungorna hos djuren, vilket resulterar i användning av olika läkemedel och därmed kostnader.
Gasernas närvaro leder till bristande tillväxt och utveckling av djur, och ibland till och med ökad dödlighet och därmed minskad avkastning. Därför resulterar användningen av C-5 Luktborttagare i förbättrad prestanda i luktreduktion och sundare livsmiljö för djur, minskar mängden läkemedel som används, ökar reproduktionstakten, samt minskar beståndsdödligheten, vilket innebär ekonomiska fördelaktiga resultatet för användarna. Så, kostnaden för C5 är inte en extra kostnad och användningen av C5 resulterar till större ekonomisk vinst än produktens kostnad för ett helt år av användning.
Produktens Fördelar:
• 100 % biologisk
• 100 % icke patogen
• 100 % nedbrytbar och således icke förorenande

Optimal temperatur vid användning:5°C – 55°C
Giltighetstid/Lagringstid:Ett år vid 21° C temperatur
Förpackning:10 liter förpackning

Lagring och hantering:
• Lagras på torra och svala platser
• Får ej frysas.
• Tvätta rikligt med vatten vid kontakt med hud eller ögon