Aqua|Clean

AquaClean

 organic

Medel för ekologisk behandling av reningsverk, slamavskiljare, lagringsbasänger och avlopp.
Den behandlar och tar bort organiska rester, kolhydrater, fetter samt ammoniak koncentrationer.

PRODUKTENS FÖRDELAR:

100 % biologisk
100 % icke patogena bakterier
100 % nedbrytbar och således icke förorenande
den upplöser samtliga organiska rester, kolhydrater, fetter samt ammoniak koncentrationerna och har en hög effektivitet i alla miljöer
den är billigare och är en snabbare metod än manuell eller mekanisk rengöring, utan att det påverkar ekosystemet.
den påverkar inte mark eller vatten
den är baserad på en biologisk aktiv formel som innehåller en patentskyddad blandning av särskild utvalda bakteriestammar för att snabbt upplösa alla organiska rester, kolhydrater, fetter samt ammoniak koncentrationer

Rekommenderas för: reningsverksanläggningar, kommunala reningsanläggningar, rening av septiska tankar, slamavskiljare, lagringsbasänger

Lägsta garanterade bakteriekoncentration:

50 miljarder CFU/g

Användningsområden:
Rengöring och underhåll av reningsverksanläggningar, kommunala reningsanläggningar, rening av septiska tankar, slamavskiljare, lagringsbasänger

PRODUKTENS PROFIL

• Produkten innehåller flera bakteriestammar
den härrör från naturliga källor och icke laboratoriemodifierade
• produkten finns för bruk i både aerob och anaerob miljö
• den är icke patogen
• den har en hög rörlighet
• den har positivt kemotaxis
• den består av 100 % stabiliserade bakteriesporer
• den bakteriella enzymproduktionen genererar: amylas, proteas, lipas, esteras, ureas, cellulas, xylanas och andra enzymer med nedbrytande effekt på organiska rester, kolhydrater, fetter samt ammoniak koncentrationer.

EFFEKTIVT pH-OMRÅDE
5,0 – 10,0

OPTIMAL TEMPERATUR VID ANVÄNDNING
5°C – 55°C

GILTIGHETSTID/LAGRINGSTID
Ett år vid 21° C temperatur

STANDARD FÖRPACKNING
11,25 Kg förpackning

UTSEENDE
Torrt pulver

LAGRING OCH HANTERING
Lagras på torra och svala platser
Får ej frysas.
Tvätta rikligt med vatten vid kontakt med hud eller ögon

BRUKSANVÄNDNING
Produktens används beroende på den önskade effekten efter samråd med leverantören.

error: Content is protected !!