Air Clean
Clouds

Renergetics AirClean är ett medel för behandling av luftföroreningar och borttagande av lukter.
Produkten på ett naturligt sätt destruerar molekylerna i odören istället för att bara täcka över den (som de flesta luftrenare gör).

Lukten försvinner helt. Redan efter några få gånger användning kommer du att märka resultat.
PRODUKTENS FÖRDELAR:
• 100 % biologisk
• 100 % icke patogena bakterier
• 100 % nedbrytbar och således icke förorenande
AirClean är baserad på en biologisk aktiv formel som innehåller en patentskyddad blandning av särskild utvalda bakteriestammar för att snabbt upplösa all dålig lukt och organiska luftföroreningar
AirClean har den högsta verkningsgraden beträffande nedbrytning av lukter.
AirClean rekommenderas för: borttagande av lukter i offentliga miljöer, fordon, båtar och andra utrymmen med obehagliga lukter.
AirClean tar bort lukter från matlagning, rökning, mögel och andra lukter.
Lägsta garanterade bakteriekoncentration:
50 miljarder CFU/g
PRODUKTENS PROFIL:

AirClean innehåller flera särskild utvalda bakteriestammar
• den härrör från naturliga källor och icke laboratoriemodifierade
• den har en hög effektivitet
• den har positivt kemotaxis
• den består av 100 % stabiliserade bakteriesporer
• den bakteriella processen accelereras med effektiva enzymer som: amylas, proteas, lipas, esteras, ureas, cellulas, xylanas
• den är icke patogen
OPTIMAL TEMPERATUR VID ANVÄNDNING:
5°C – 55°C
GILTIGHETSTID/LAGRINGSTID:
Ett år vid 21° C temperatur
STANDARD FÖRPACKNING:
0,5 L sprayflaska
UTSEENDE:
Flyttande medel
LAGRING OCH HANTERING:
Lagras på torra och svala platser
Får ej frysas.
Tvätta rikligt med vatten vid kontakt med hud eller ögon
BRUKSANVÄNDNING:
Spreja AirClean i utrymmena som skall behandlas eller på de ytor som är källan till dåliga lukter såsom bilsäten, mattor, osv.