News

Våra produkter är uttryck för naturens eget sätt att rengöra sig, 100% biologiska och  bygger på en egenutvecklad blandning av valda bakteriestammar.

Alla produkterna är noggrant utformade efter många år av forskning och experiment, och är ett stort steg i utvecklingen av en ny generation av vänliga miljölösningar i vårt kraftigt industrialiserade samhälle.

Med tillgång till den mest avancerade tekniken, är vi fast beslutna att främja produkter som hjälper människor, företag att tillämpa naturens lösningar i det dagliga livet, således rengöring av miljön från föroreningar.

Vi levererar naturliga lösningar för alla situationer från renings av organiska fetter till de mesta avancerade lösningar för sanering av mark och vatten kontaminerade med  oljor, fetter och petroleumbaserade föroreningar.

Produkterna testas kontinuerlig i ackrediterade laboratorier bl.a. av Statens Provningsanstalt.RenergeticsOneMin