Vi på Renergetics Scandinavia Aktiebolag, använder naturens eget sätt att lösa dagens besvärliga problem när det gäller att skapa en renare miljö genom naturenligt behandling av avfall och föroreningar. Våra produkter används för marksanering, vattensanering, sanering av fastigheter, förbättring av inre miljö, sanering av föroreningar vid havs och i andra situationer.

Biomimetik är ett nytt begrepp som definierar hur människa genom att härma naturens lösningar, kan skapa nya metoder eller material som gynnar den ekologiska hållbarhet som vi eftersträvar.

Med tillgång till den mest avancerade tekniken, är vi fast beslutna att främja produkter som hjälper människor och företag att tillämpa naturens lösningar i det dagliga livet, således rengöring av miljön från föroreningar.

Våra produkter är uttryck för naturens eget sätt att rengöra sig, 100% biologiska och  bygger på en egenutvecklad blandning av valda bakteriestammar.

Alla Renergetics produkterna är noggrant utformade efter många år av forskning och experiment, och är ett stort steg i utvecklingen av en ny generation av vänliga miljölösningar i vårt kraftigt industrialiserade samhälle.RenergeticsOneMin